Armanc û Çalakî 

 • Jibo ava kirina pêwendiyek nêzik di navbera Kurdan,bi rêya pevguherîna çalakiyên civakî û çandî û bi temîn kirina berhevbûna gelên Kanadayî û Kurdan û pîroz kirina rojên neteweyî yên Kurdan û bi temîn kirina perwerdehiya zimanê Kurdî û dan naskirina hûner û çanda Kurdan.
   

 • Ji bo ava kirina derfetên perwerdehî ji bo armanca gihiştina (business world), bi temîn kirina xebatgehên pîşegeri û qursên îngilîzî.
   

 • Ji bopevguherîna çanda Kurdî bi qewmên Kanadî, pesîndarî û dan nas kirina çand û hûnera Kurdî bi qewmên Kanadiyan.
   

 • Arikariya Kurdên ku nû hatîn yên ku hewce cîh dîtin û nas kirina derfetên halxweşî.
   

 • Agahdar kirina gelên Kanadê derbarê hebûna Kurdan û dan nas kirina maf û berpirsiyariya wan.