BERNAME Û XIZMET

Agahî

Peywirdarên me yên minêkar ji bo Kurdên ku bi saziya me re dikevin têkiliyê ku derbare tiştekî de agahî bistenin re dibin arîkar.

Werger

Wergervaneyek profesyonel di saziyê de xebat dike,  wergera belgeyên Kurdî-Tirkî- Îngilîzî dike.

Berdesti werge 

Xebêtkarên me yên minekar jibo kesên ku nû hatîn û ji bo karên fermî hewceya arikariya îngilîziyeke baş in re her dem ji bo arikariyê re amade ne.

Dagirtina forma

Xebatkarên me her dem jibo arîkariya dagirtina hemû cureyên forman re amade ne. 

Xebatgeh

Ji bo kesên nû hatîn bikarin cih û wareên xwe nas bikin û bi civaka Kanadî re bikare bikeve têkiliye û SIN û OHIP ê bistenin, cihê fêrgehên Îngilîzî nas bikin dibe arîkar. Dema saziya me di mijareke de nekare xizmetek nikare temîn bike, arîkariya dîtina saziyên ku bikarin wê xizmete bi cîh bîne dike. Ev xizmet; serlêdana xaniyên dewletê,şêwirmendina malbatî, çareser kirina pirsgirêkên Kurdên ciwan û who need legal assistance.